ENG  
KONCEPT
Komunikacijski problem izbrisanih je težaven in zapleten. Zaradi pretežno črno-belega slikanja problematike s strani slovenske politike in množičnih medijev je takšno tudi dojemanje problema velikega dela slovenskega prebivalstva.

Komunikacijska intervencija izbrisane postavlja v prostor javne razprave in jih preko izpovedne osebne izkušnje približa kot soljudi, s katerimi delimo življenjski prostor na način, ki vzbuja osebna občutenja in presega doslej prevladujoče poenostavljeno risanje tematike.

Preko posebej za to kampanjo uporabljenih velikih unikatnih plakatnih mest ter do sedaj še neuporabljenih steklenih površin avtobusnih postajališč ter drugih komunikacijskih orodij bodo individualne, intimne usode ljudi, ki jih je zaznamoval izbris in njegove posledice, kot družbeni ozaveščevalci nagovarjale mimoidoče, jih vzpodbujale k razmisleku in vpletale kot dejavne, soodgovorne in čuteče državljane.

Izdelana je bila tudi ta spletna stran, namenjena predstavitvi problematike izbrisa in javni razpravi.

Kampanja je zasnovana na podlagi strokovnega pristopa družbenega komuniciranja, katerega značilnost sta inkluzivnost in dialog.