ENG  
Gre pri izbrisanih za problem stalnega prebivališča ali državljanstva?
Pri izbrisanih je osnovni problem izbris iz registra stalnega prebivalstva Slovenije. Ker se niso odločili za državljanstvo, ali pa jim je bila vložitev te prošnje nezakonito preprečena ali vložena prošnja zavrnjena (državljani drugih republik bivše SFRJ so imeli ob razpadu SFRJ pravico zaprositi tudi za državljanstvo Slovenije), so protipravno izgubili status stalnih prebivalcev Slovenije, ki so ga imeli dotlej.