ENG  
26. februarja 1992 je bilo brez opozorila, brez kakršnegakoli postopka, brez odločbe in brez pravne podlage iz Registra stalnih prebivalcev RS izbrisanih 25.671 zakonitih prebivalcev Slovenije. Po sedemnajstih letih več tisoč izbrisanih še vedno nima urejenega statusa.