ENG  
NOSILCI
Komunikacijska intervencija <www.izbrisan17let.si> je nadstrankarska, nespolitizirana in povezovalna intervencija štirih partnerjev:

>Studio Poper, iniciator, avtor in izvajalec
>Amnesty International Slovenije
>Mirovni inštitut
>Mestna občina Ljubljana

S kampanjo je bil vzpostavljen model vzorčnega in kooperativnega sodelovanja nevladnih organizacij (Amnesty International, Mirovni inštitut), politične institucije (Mestna občina Ljubljana) in komunikacijske stroke ter gospodarstva (Studio Poper, avtor in iniciator intervencije) pri razreševanju družbenih problemov.

Kampanja je povsem neprofitne narave, vanjo so vložena zgolj lastna in sredstva podpornikov ter neplačano delo številnih sodelavcev. Nastala je samoiniciativno kot kritični odziv in družbeno-odgovorni doprinos k razreševanju tega pomembnega družbenega vprašanja, ki domala od osamosvojitve naprej razdvaja slovensko javno mnenje.
DRUŽBENA KAMPANJA IZBRISAN16LET.SI JE NADSTRANKARSKA, NESPOLITIZIRANA IN POVEZOVALNA INICIATIVA ŠTIRIH PARTNERJEV, KI SI PRIZADEVAMO ZA PRAVNO SLOVENIJO, ODPRAVO KRŠITEV ČLOVEKOVIH PRAVIC IN ZA DOKONČNO UREDITEV STATUSA VSEH IZBRISANIH OSEB TER S TEM POVRNITEV NJIHOVEGA OSEBNEGA DOSTOJANSTVA.