ENG  
NAMEN
Dejstvo, da status izbrisanih ni urejen, postavlja trditve o Sloveniji kot strpni, miroljubni, odprti, do tujcev prijazni državi, spoštljivi do človekovih pravic pod vprašaj in priča o izključevalni politiki Slovenije do njenih prebivalcev.

Celosten namen komunikacijske intervencije je senzibilizirati slovensko javnost za kompleksno pravno, politično, moralno in predvsem občo človeško problematiko izbrisanih.

Cilj intervencije je prikazati problematično samovoljnost države, saj izvršilna oblast ignorira odločitve Ustavnega sodišča in opozoriti na še vedno trajajoče kršitve človekovih pravic, obenem pa želi sporočiti, da so za konstruktivno reševanje družbenih problemov potrebni poglobljeni premisleki, visoka mera strpnosti, solidarnosti, kooperativnosti in dialog tako na zasebnem kot družbenem nivoju.

Komunikacijska intervencija apelira tudi na odločevalce, da obstoječe stanje dokončno, dostojanstveno in za vse strani sprejemljivo razrešijo.