ENG  
So izbrisani res sami krivi za svoje stanje?
Ne. Ker niso pridobili državljanstva, so jih oblasti izbrisale iz Registra stalnega prebivalstva Slovenije, česar pa po ugotovitvi Ustavnega sodišča ne bi smele storiti, saj so drugim tujcem s stalnim prebivališčem v Sloveniji samodejno podaljšali ta status. Z nezakonitim izbrisom so bile osebam odvzete nekatere osnovne človeške pravice in svoboščine, s tem pa tudi normalni življenjski pogoji in dostojanstvo. Izbrisani o izbrisu iz Registra stalnega prebivalstva Slovenije niso bili obveščeni, zato tudi niso imeli možnosti vložiti upravno pritožbo. Za svoje stanje so večinoma izvedeli, ko so imeli opravek na upravni enoti.