ENG  
Kako vodstvo Republike Slovenije komentira problem izbrisanih?
Vlada RS odgovarja, da je v pripravi zakon, ki naj bi popravil vsako krivico izbrisanih posebej. Premier RS Janez Janša je še dodal, da ne gre za kršenje človekovih pravic, če nekateri ob osamosvojitvi niso hoteli izkoristiti ponujenih možnosti in si urediti statusa v Sloveniji.
Omenjeni zakon pa po mnenju Amnesty International predstavlja nadaljevanje kršitev človekovih pravic izbrisanih in še naprej slabša njihov neugoden položaj.

»Vladni predlog ustavnega zakona že v izhodišču ne sledi odločbi ustavnega sodišča, saj položaja izbrisanih ne ureja v skladu z obema odločbama, ampak poskuša za nazaj 'pokriti' ugotovljeno neustavnost. Temelji namreč na stališču, da bi si morali državljani drugih republik nekdanje Jugoslavije, ki niso pridobili slovenskega državljanstva, na novo urediti pravico do stalnega prebivališča. Ustavno sodišče je že s prvo odločbo o izbrisanih leta 1999 ugotovilo, da za to ni bilo pravne podlage in da je bil zato izbris, ki je pomenil odvzem pravice do stalnega prebivanja, v neskladju z ustavo.«Tako odgovarja nekdanja ustavna sodnica dr. Dragica Wedam Lukić (Delo, 3.11.2007)