ENG  
Kakšno je uradno stališče kabineta varuhinje človekovih pravic o izbrisanih?
Dr. Zdenka Čebašek – Travnik je v mandat varuhinje človekovih pravic nastopila 22. 2. 2007 in uradno stališče o izbrisanih podala preko letnega poročila, ki ji ga je predal njen predhodnik Matjaž Hanžek. V poročilu za leto 2006 je pod naslovom 'izbrisani' navedeno:
„Odločba Ustavnega sodišča US U-I-246/02-28 z dne 3. 4. 2003 še ni izvršena. Gre za nesprejemljivo stanje in škodo, ki je s tem povzročena izbrisanim in Sloveniji kot pravni državi. Pobude izbrisanih še vedno prihajajo na varuhov naslov.“