ENG  
Kateri zakon je Republika Slovenija kršila v zvezi z izbrisanimi?
Ob samem izbrisu leta 1992 je kršila takratni Zakon o tujcih, kar je izrecno ugotovilo Ustavno sodišče februarja 1999, kasneje pa je kršila še Zakon o urejanju statusa državljanov drugih držav naslednic nekdanje SFRJ v Republiki Sloveniji (ZUSDDD), ki je bil julija 1999 sprejet prav zato, da bi se ta problem rešil – ga pa ni rešil, ker je izbrisanim omogočil le ponovno pridobitev tega statusa, ne pa tudi njegove povrnitve za nazaj (za ves čas od 1992 naprej).

Kršene so bile tudi nekatere človekove pravice izbrisanih:
povzročitev materialne škode zaradi izgube zaposlitve, prenehanja delovne dobe in pravice do prislužene pokojnine, razdruževanje družinskih skupnosti, kršenje pravic otrok do življenja z njihovimi starši, kršenje pravice do izbire kraja bivanja, onemogočenje prostega gibanja čez državne meje in javnega delovanja, kršenje pravice do pravnega in sodnega varstva, do obveščenosti in številne druge.