ENG  
So otroci rojeni v Sloveniji staršem iz drugih republik bivše Jugoslavije (oziroma staršem drugačne nacionalnosti) upravičeni do slovenskega državljanstva?
Ne, ker se državljanstvo ne pridobi po kraju rojstva, ampak po državljanstvu staršev – ti pa so v primeru izbrisanih bili državljani drugih republik bivše SFRJ - in so zato kasneje, ko so tudi te republike postale samostojne države, avtomatično postali državljani teh novih držav - tudi če mnogi za to niti niso vedeli. Nekateri še danes (napačno) mislijo, da so ostali brez državljanstva (in da so torej »apatridi«), kar pa (razen v izredno redkih skrajno izjemnih primerih) ne drži. Po zakonih teh novih držav so avtomatično po zakonu postali (oziroma ostali) njihovi državljani – če jim to še ni bilo izrecno priznano (še nimajo potrdila o državljanstvu, potnega lista te države itd.), imajo pravico to zahtevati (torej zahtevati od teh svojih matičnih držav priznanje svojega državljanstva, ne šele prositi zanj).