ENG  
Štejejo prebivalci nekdanjih jugoslovanskih republik in Romi med slovenske manjšine?
Prebivalci nekdanjih jugoslovanskih republik in Romi predstavljajo znaten delež prebivalcev Slovenije in pripadajo t.i. novim etničnim manjšinam Slovenije. Etnične skupine, ki prebivajo na področju Slovenije, so Slovenci (83,06 %), Srbi (1,98 %), Hrvati (1,81 %), Bošnjaki (1,10 %), Muslimani (v smislu etnične skupine) (0,53 %), Madžari (0,32 %), Albanci (0,31 %), Makedonci (0,20 %), Črnogorci (0,14 %), Romi (0,17 %), Italijani (0,11 %), Avstrijci, Čehi, Nemci, Poljaki in Rusi predstavljajo manj kot 0,1% prebivalstva, pri 8,90% populacije pa je podatek neznan ali pa posamezniki niso želeli odgovoriti. (Popis 2002).