ENG  
2008
Izbrisani so še vedno stigmatizirana družbena skupina. Tisoči so še vedno brez urejenega statusa in pravic, zato se srečujejo z različnimi problemi: od identitetnih do političnih, ekonomskih in kulturnih. Med izbrisanimi je večina pripadnikov t.i. novih etničnih manjšin Slovenije, vendar so med njimi tudi Slovenci. Številnim je bilo zaradi posledic izbrisa bivanje v Sloveniji onemogočeno (deportacije, neformalne napotitve čez mejo, preprečitve vstopa v državo, šikaniranje, diskriminacija ipd.).


april

Začela se je samoinicirana, neprofitna vseslovenska komunikacijska intervencija Izbrisan16let.si. Največjo kampanjo v podporo reševanju problematike izbrisanih, izvedeno doslej, je spodbudil, zasnoval in izvedel Studio Poper. Pridružili so se mu Amnesty International Slovenije, Mirovni inštitut in Mestna občina Ljubljana. Kampanja bo trajala, dokler problem izbrisanih ne bo razrešen.


13. november

Nova vlada se je v koalicijskem sporazumu (Poglavje 12.4.) zavezala k doslednemu spoštovanju odločb ustavnega sodišča ter k takojšnjemu preverjanju in predlogu uresničitev vseh doslej neizvršenih ustavnih odločb.

Odločbe US o ureditvi statusa izbrisanih, sprejete aprila 2003, do danes zakonodajalec še ni izpolnil.


3. in 4. december

V Ljubljani je potekala prva mednarodna konferenca o izbrisu z naslovom 16 let pozneje: Politični in pravni vidiki izbrisa v Sloveniji. Konferenca je bila posvečena političnim in pravnim vidikom problematike izbrisa.

Tematiko so iz različnih zornih kotov predstavili raziskovalci, pravniki, sociologi, politologi in aktivisti ter izbrisani sami. Konference so se udeležili gostje iz Hrvaške ter Bosne in Hercegovine. Na konferenci je bila celovito predstavljena tudi komunikacijska kampanja Izbrisan16let.si.