ENG  
2005
Odbor ZN za človekove pravice je v svojih zaključnih ugotovitvah izrazil zaskrbljenost in podal priporočila glede razrešitve problematike izbrisanih.

november
Odbor ZN za ekonomske, socialne in kulturne pravice je zaradi samovoljnega odrekanja trajnega statusa izbrisanim, odrekanja stvarnih in efektivnih vezi s Slovenijo ter kršitev njihovih ekonomskih, socialnih ter kulturnih pravic v svojih zaključnih ugotovitvah Slovenijo opomnil in ji podal priporočila za razrešitev problematike.

Izbris sta z zaskrbljenostjo omenila tudi European Monitoring Centre on Racism and Xenophobia v svojem letnem poročilu ter Svetovalni odbor Okvirne konvencije za varstvo narodnih manjšin Sveta Evrope.
16. april
Ustanovljen je iniciativni odbor Civilne iniciative izbrisanih aktivistov (CIIA). Gre za organizacijo nekaterih izbrisanih z namenom boja proti kršitvi človekovih pravic in za povrnitev statusa.