ENG  
2003
Ustavno sodišče je ob presoji ustavnosti ZUSDDD z odločbo št. U-I-246/02 znova ugotovilo nezakonitost izbrisa. Ustavno sodišče je ugotovilo neustavnost nekaterih določb zakona, ker izbrisanim ni vračal stalnega prebivanja retroaktivno od dne izbrisa, 26.2.1992 dalje. Ustavno sodišče je zakonodajalcu naložilo polletni rok za odpravo neustavnosti in tako oblastem naložilo, da osebam retroaktivno vrnejo status stalnega prebivalca.

Ministrstvo za notranje zadeve je začelo izbrisanim selektivno izdajati retroaktivne odločbe o stalnem prebivanju. MNZ je izdalo okoli 4.100 retroaktivnih odločb posameznikom, nato pa je brez vsake obrazložitve z izdajanjem prenehalo.
julij
Svojo skrb glede diskriminacije izbrisanih je izrazila Evropska komisija za boj proti rasizmu in nestrpnosti (ECRI).
15. oktober
Svet Evrope za človekove pravice je v svojem poročilu Sloveniji priporočil, naj država brez odlašanja zakonsko uredi status izbrisanih, skladno z odločbama ustavnega sodišča.
29. oktober
Državni zbor je sprejel t.i. tehnični zakon o izbrisanih, a je državni svet nanj izglasoval odložilni veto.
25. november
Parlament je t.i. tehnični zakon o izbrisanih sprejel s kvalificirano večino in zaobšel veto državnega sveta.