ENG  
OZADJE IZBRISA
Stanje pred kampanjo <Izbrisan16let.si>

26. februarja 1992 je bilo brez opozorila in brez pravne podlage izbrisanih 18.305 zakonitih prebivalcev Slovenije iz Registra stalnih prebivalcev RS. Izbris je kot nezakonit označilo Ustavno sodišče RS že z dvema odločbama in zahtevalo retroaktivno (za nazaj) povrnitev statusa stalnega prebivalca. Tudi Združeni narodi, Svet Evrope in Amnesty International so Slovenijo pozvali k takojšnji ureditvi statusa izbrisanih.

Izbris je bil širši javnosti razkrit šele po sedmih letih, leta 1999, ko je Ustavno sodišče RS prvič ugotovilo nezakonitost tega dejanja. Leta 2003 je ustavno sodišče v drugi vsebinski odločitvi oblastem naložilo tudi retroaktivno vrnitev statusa izbrisanim od dne izbrisa. Obe odločitvi ustavnega sodišča ostajata neizvršeni, saj slovenski zakonodajalec v vseh teh letih ni uspel sprejeti ustrezne zakonske podlage za njuno uresničitev.

Ministrstvo za notranje zadeve je leta 2003 v skladu z drugo odločitvijo ustavnega sodišča začelo izbrisanim selektivno izdajati retroaktivne odločbe o stalnem prebivališču. Po približno 4.100 izdanih odločbah je MNZ prenehalo z izdajanjem. Leto kasneje je 30 poslancev iz vrst SDS, NSi, SNS, SLS in SMS izglasovalo referendum, na katerem je z 31% volilno udeležbo 94% volilih udeležencev zavrnilo predlagani t.i. tehnični zakon o izbrisanih, kar je postopek urejevanja statusa izbrisanih prebivalcev ponovno upočasnilo.

Do leta 2007 je približno 12.000 izbrisanih oseb pridobilo trajen status v Sloveniji (dovoljenje za stalno prebivanje oz. slovensko državljanstvo), a še vedno lahko občutijo pravne posledice v preteklosti neurejenega statusa. Preostali še vedno nimajo pravno urejenega trajnega statusa. Približno 2.000 izbrisanih ima dovoljenje za začasno prebivanje (kjer so številne pravice omejene, status pa ni trajen), preostalih 4.000 pa se deli v številne kategorije, od katerih pa nihče nima statusa v Sloveniji (izgnani, napoteni čez mejo, preprečen vstop v RS, umrli ali pa sedaj zaradi vseh posledic živijo v tujini ipd.)

Vlada je oktobra 2007 predstavila predlog ustavnega zakona, s katerim skuša odpraviti posledice izbrisa. Predlog nasprotuje vsem mnenjem in priporočilom ustavnega sodišča in mednarodnih teles. Med drugim predlog ne omogoča vračanja statusa od dne izbrisa, ne zajema vseh kategorij izbrisanih, je neposredno diskriminatoren ter onemogoča kakršnokoli popravo krivic. Po mnenju Amnesty International Slovenije predlog predstavlja nadaljevanje kršitev človekovih pravic izbrisanih, saj predvideva novo pravno podlago za še več diskriminatornih dejanj oblasti, vključno z možnostjo, da se v posameznih primerih, ko so posamezniki že ponovno pridobili dovoljenje za stalno prebivanje, spremeni že sprejeta odločitev. Pozivamo, da ga oblasti umaknejo in uresničijo zahteve Ustavnega sodišča RS ter druga mnenja in priporočila mednarodnih teles.

Različni in nekdanji odločevalci vprašanje in odgovornost izbrisanih prelagajo z enega na drugi pravni organ, ob tem pa počasni birokratski mlini in izključevalna politika do prebivalcev drugih etničnih manjšin nerešeno situacijo podaljšujejo v nedogled. „Na Ministrstvu za notranje zadeve so poudarili, da je vlada pripravljena rešiti vprašanje ureditve položaja izbrisanih. "Vendar je situacija izjemno kompleksna zaradi nasprotujočih si odločitev referenduma, državnega zbora in ustavnega sodišča", so sporočili z MNZ.“(Delo, 22.1. 2008)

Po šestnajstih letih več tisoč izbrisanih še vedno nima urejenega statusa.

Stanje po enem letu trajanja kampanje

Nova levosredinska vlada se je v koalicijskem sporazumu (Poglavje 12.4.) zavezala k doslednemu spoštovanju odločb ustavnega sodišča ter k takojšnjemu preverjanju in predlogu uresničitev vseh doslej neizvršenih ustavnih odločb.

Ministrstvo za notranje zadeve je začelo izdajati dopolnilne odločbe na podlagi sodb ustavnega sodišča za ureditev statusa izbrisanih, ki so si trajni status ponovno uredili sami. MNZ je napovedalo vložitev zakonskega predloga za ureditev statusa ostalih izbrisanih, ki statusa še nimajo, v državnozborsko obravnavo do predvidoma konca maja 2009 oziroma, ko bodo izdane vse dopolnilne odločbe. Vse večji delež javnosti podpira reševanje problematike izbrisanih, skladno z odločbama ustavnega sodišča.