ENG  
1999
Dejanje izbrisa je po sedmih letih končno prišlo v javnost.
4. februar
Ustavno sodišče RS je prvič z odločbo št. U-I-284/94 ugotovilo nezakonitost izbrisa.
8. julij
Sprejet je bil Zakon o urejanju statusa državljanov drugih držav naslednic nekdanje SFRJ v Republiki Sloveniji (ZUSDDD), ki pa ni bil popoln.