ENG  
1992
26. februar
Nenapovedano in brez obvestila prizadetih oseb in javnosti se na upravnih enotah zgodi izbris 18.305 zakonitih prebivalcev Slovenije iz Registra stalnih prebivalcev RS. 17 let kasneje je razkrito pravo število: izbrisanih je bilo 25.671 ljudi.