ENG  
KDO SO IZBRISANI
Izbrisani je skupni naziv za 18.305 oseb (po podatkih MNZ, prvič javno razkritih februarja 2009, je bilo nezakonito izbrisanih 25.671 oseb), ki so imeli ob osamosvojitvi prijavljeno stalno prebivališče v Sloveniji in so večinoma ne-slovenske narodnosti. 26. februarja 1992 so bili protipravno izbrisani iz Registra stalnega prebivalstva Slovenije. O izbrisu niso bili obveščeni in je bil izveden brez vsakršnega pravnega postopka. Zaradi izgube statusa stalnega prebivalca so bili prikrajšani za številne pravice, kot so na primer: pravica do socialnega varstva, dostop do zdravstvenega sistema/zavarovanja, možnost zaposlitve, pravice varstva pred brezposelnostjo, pravice do zaščite (izhajajoče iz urejenega statusa v Sloveniji), dostop do šolstva in druge. Izbrisani so še vedno stigmatizirana družbena skupina, srečujejo se z različnimi problemi: od identitetnih do političnih, ekonomskih in kulturnih. Med njimi je večina pripadnikov drugih narodnosti bivše Jugoslavije, vendar so med njimi tudi Slovenci.

Ministrstvo za notranje zadeve je februarja 2009, po skoraj enem letu od začetka kampanje <Izbrisan16let.si>, prvič javno razkrilo podatek, da je bilo nezakonito izbrisanih 25.671 oseb, kar je za tretjino več od doslej znanega števila.